Chắc hẳn, Bài Tây là trò chơi đã trở nên quen thuộc đối với cuộc sống con người. Bài không chỉ dùng để mua vui, giải trí, sát phạt vui nhộn mà Bài còn dùng để “bói vui”, dự đoán về tương lai của cuộc sống con người. Hơn thế nữa, Bài còn nói lên tính cách của từng cá Continue Reading...