Các kiểu chơi Pocker phổ biến

Dựa vào cách tính điểm thì có siêu nhiều kiểu chơi poker, với các cách chia bài khác nhau. Nhưng phổ biến thì có thể kể ra một vài :

1. Texas hold’em :

Đầu tiên là thu tiền xâu của mỗi người chơi góp lại làm gà. Rồi chia cho mỗi người hai con. Tại vòng này người chơi được hỏi là có bỏ (Drop) hay theo . Nếu bỏ thì coi như loại luôn. Theo thì chung thêm tiền. Một cây nữa sẽ được chia ra giữa bàn (chứ không cho người chơi nào cả). Rồi nhà cái lại hỏi. Cứ như thế cho đến khi 5 cây được chia ra giữa bàn. Những người theo đến vòng cuối cùng thì sẽ dùng 2 cây của mình cộng với 3 cây bất kỳ trong số 5 cây trên bàn để tạo thành bộ đẹp nhất và đọ với nhau. Thắng ăn tất cả tiền chung từ đầu đến giờ.

5 Studs :
Nếu như bạn từng xem mấy phim kiểu thần bài của Hồng Kông ngày xưa thì đây là loại được chơi phổ biến nhất trong phim đấy. Cách chơi như sau.

Đầu tiên mỗi người chơi chung tiền xâu . Rồi người chia bài chia cho mỗi người 2 cây. Một cây úp xuống măt bàn chỉ người chủ mới được quyền xem. Còn cây kia ngửa lên ai cũng thấy.

Người nào có bài trên mặt (tức là bài ngửa) to nhất, thì được làm chủ vòng đấy. Người đấy sẽ gọi một số tiền nào đấy (thường là phải có limit cao nhất và nhỏ nhất cho mỗi tiếng gọi). Những người còn lại sẽ quyết định theo hoặc bỏ.

Sau mỗi vòng như vậy một quân bài lại được chia cho mỗi người và quân bài này đều ngửa. Tuy nhiên mỗi người chơi có quyền đổi quân bài úp của mình. Nhưng chỉ được đổi một lần.

Sau khi tất cả đều có đủ 5 cây bài rồi. Người có mặt to nhất vẫn sẽ là người gọi trước. Nhưng khác với các vòng trước, thay vì chỉ có theo hoặc bỏ, thì sẽ có thêm raise , tức là thêm. Thế nên thường nước cuối cùng rất căng thẳng vì có thể kéo một ván poker lên đến không giới hạn.

Nếu trong bất cứ vòng gọi nào một người hết sạch tiền mang theo , nhưng vẫn muốn theo tiếp. Thì người đấy vẫn được quyền theo, nhưng có điều phải ngửa bài của mình lên.

7 studs : giống 5 lá, nhưng thay vì chia 5 lá thì chia 7 lá và có 2 lá úp.

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site