Luật chơi Binh xập xám

Trong binh xập xám mỗi người được chia 13 lá bài. Bạn phải sắp xếp các cây bài thành 3 phần gọi là chi: chi đầu 3 lá, chi giữa 5 lá và chi cuối 5 lá còn lại.
- Chi đầu gồm 3 lá bài. Có 3 loại và giá trị giảm dần theo thứ tự như sau: Xám chi > Dách > Rác.
+ Xám chi: 3 lá bài cùng giá trị

+ Dách: 2 trong 3 lá bài có cùng giá trị


+ Rác: cả 3 lá bài đều khác nhau


- Chi giữa và chi cuối, mỗi chi có 5 lá bài. Có tất cả 9 loại và giá trị giảm dần theo thứ tự như sau:
+ Cù lũ: 3 trong 5 lá bài cùng giá trị và 2 lá bài còn lại cũng cùng giá trị với nhau.


+ Thùng: 5 lá bài đồng chất.


+ Sảnh: 5 lá bài hình thành 1 dãy liên tiếp khác chất nhau.


+ Xám chi: 3 trong 5 lá bài cùng giá trị và 2 lá bài còn lại khác nhau.


+ Thú: có 2 lá bài cùng giá trị, 2 lá bài khác cũng cùng giá trị (khác với 2 lá bài trước) và 1 lá bài rác.


+ Dách: 2 trong 5 lá bài cùng giá trị và 3 lá bài còn lại khác nhau từng đôi một.


+ Rác: cả 5 lá bài khác giá trị, và không hợp thành 1 sảnh, và không hợp thành 1 thùng.


- 3 chi phải đựơc sắp xếp theo thự tự tăng dần. Chi đầu < hơn chi giữa < hơn chi cuối. Nếu không thỏa mãn điều kiện trên bài sẽ bị Binh lũng.
- Khi so sánh 2 chi, loại của chúng sẽ được xem xét trước. Chi nào có loại tốt hơn sẽ tốt hơn. Nếu cả 2 chi cùng loại, các lá bài hợp thành 2 chi đó sẽ được so sánh theo thứ tự: thứ nhất, các lá bài hình thành nên loại của chi đó, sau đó sẽ tới những lá bài thêm.

Xếp bài:
Chi đầu < Chi giữa < Chi cuối

Nếu bài xếp không theo thứ tự trên thì coi là Binh lung và thua toàn bộ cả 3 Chi.

Xác định thắng thua:
Người chơi so sánh các chi với nhau theo thứ tự:
- Chi đầu – Chi giữa – Chi cuối
- Loại của từng Chi ( Cù lũ, thùng, sảnh… )
- Nếu loại chi giống nhau thì so sánh lá bài lẻ:
- Lá A bài mang giá trị cao nhất, trừ trường hợp bộ A 2 3 4 5 thì A mang giá trị nhỏ nhất.

Cộng điểm:
- Mỗi chi thắng được cộng 1 điểm.
- Mỗi chi thua bị trừ 1 điểm
- Cộng tổng điểm 3 chi lại với nhau ra kết quả cuối.
- Trường hợp Mậu binh sẽ không phải so bài từng chi. Nếu 2 người cùng Mậu binh sẽ hòa nhau. Có các trường hợp Mậu binh sau:
+ 13 đen (hoặc đỏ)
+ 12 đen 1 đỏ (hoặc 12 đỏ 1 đen)
+ 6 đôi
+ 5 đôi thông
+ thùng phá sảnh
+ tứ quý
+ 3 thùng
+ 3 sảnh

 

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site