Luật chơi game tấn

Nếu bàn có 2 hoặc 3 người chơi:
- Một người đóng vai trò người Thủ và những người còn lại sẽ Tấn (tấn công) người Thủ.
- Ai hết bài đầu tiên sẽ là người thắng cuộc.
- Người thua phải mất 1 lần tiền đã đặt cược ban đầu cho người thắng cuộc. Nếu bàn có 4 người chơi:
-Trò chơi ở chế độ chơi đội. 4 người sẽ chia làm 2 cặp ngồi chéo cánh. Theo quy định 2 người chéo cánh không được tấn nhau.
- Người Thủ sẽ bị 2 người tấn.
- Nếu người Thủ thủ thành công thì người Thủ đó sẽ trở thành người Tấn trong lượt tiếp theo.
- Nếu không thủ được thì người kế tiếp người Thủ sẽ trở thành người Tấn trong lượt tiếp theo.

 

 

Nhiều bạn tìm thấy trang này khi tìm kiếm bằng những từ khóa sau:

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site