Lưu ý khi chơi tấn 3 người

Chơi 3 người:

A  -  B -  C

Khi chơi 3 người sẽ không ai cùng phe với nhau. Khi A tấn B thì không nên tấn mạnh vì nếu tấn để B ôm, C sẽ tấn A. Vì vậy khi A tấn B thì sẽ tấn vừa phải, chạy những cây lẻ nhưng khi bài lên xấu (nhiều cây nhỏ và không có chưởng) thì nên tấn nhiều cây để được bốc nhiều bài mới.

Luật:

Tối đa có 4 người chơi. Mỗi người được chia 8 cây sau đó lật một cây làm cây chủ. Có thể bốc thăm để xem ai là người tấn đầu tiên. Tấn sẽ ngược chiều kim đồng hồ, tức là tấn người phía bên phải chỗ ngồi của mình. Sau khi một lượt tấn kết thúc người tấn sẽ bốc thêm bài để số bài trên tay là 8 cây như ban đầu. Nếu người thủ bị ôm bài thì ko phải bốc thêm cây. Chỉ bốc thêm cây khi số bài trên tay nhỏ hơn 8 cây. Thứ tự bốc cũng ngược chiều kim đồng hồ. VD: nếu lật được cây chất bích chẳng hạn thì chất đó sẽ to hơn các chất còn lại cây át là to nhất 2 là bé nhất.Trong chỗ bài còn ai tấn thì bốc trước bốc theo vòng người tấn thì nên tấn cây bé còn người đỡ thì đỡ con to hơn nhưng phải trùng chất.  Nếu không có chất đó thì dùng cây có chất chủ để đỡ. Người tấn có cây nào giống với cây người thủ đỡ thì được tấn tiếp cây cùng bậc khác chất vào để ngươi thủ đỡ tiếp. Nếu người tấn không còn cây tấn thì sẽ chuyển lượt đánh cho người tiếp theo tấn tiếp. Nếu người thủ không đỡ được thì phải ôm tất cả chỗ bài đó và mất lượt  tấn của mình.

Một lượt tấn kết thúc khi:

Tất cả người Tấn không còn bài để tấn, hoặc có nhưng không muốn đánh ra (lá bài chủ, lá bài có số to…). Người Thủ được tính là thủ thành công.

Người Thủ không còn bài để thủ hoặc không muốn thủ nữa. Người Thủ được tính là Thủ thất bại.

Người Thủ đã hết bài thì ngay lúc đó lượt Tấn kết thú. Trường hợp này người Thủ được tính là thủ thành công.

Người Thủ thủ thất bại thì sẽ phải ôm hết những lá bài được đánh ra trong lượt Tấn đó. Người bên phải người Thủ sẽ trở thành người Tấn mới trong lượt tiếp theo.

Người Thủ thủ thành công thì sẽ trở thành người Tấn trong lượt tiếp theo. Người bên phải người Thủ cũ sẽ trở thành người Thủ mới .

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site