Giải mã các quân bài tây

Bạn đã từng nghe đến bói bài, các trò chơi với bài có liên quan đến sự mê tín, bạn có tin những điềm báo đó không. Đọc  các thông tin dưới đây và xem mình đã từng gặp những trường hợp như thế không nhé. 
7 bích: Thấy lá 7 bích là có việc rắc rối.

7 bích 7 cơ: Thấy 7 bích kèm 7 cơ thì việc rắc rối trở thành có lợi.

7 cơ: Thấy lá 7 cơ thì con cái sẽ thành công, nếu chưa có gia đình sẽ gặp người kết duyên xứng ý toại lòng.

7 rô: Thấy lá bảy rô là có thành công sắp đến.

7 rô 9 tép: Lá 7 rô và lá 9 tép là gặp duyên đẹp có của hồi môn bất ngờ.

7 tép: Thấy lá 7 tép là bỏ lỡ một cơ hội hợp thành duyên nợ.

8 bích: Thấy lá 8 bích là mất sở làm.

8 cơ: Thấy lá 8 cơ là sắp sinh con quí tử, nếu chưa có gia đình thì sẽ gặp hôn nhân bền chặt.

8 rô: Thấy lá tám rô là có người hợp tác.

8 tép: Thấy lá 8 tép là mọi việc trong công ăn việc làm khởi động, hoặc bất cứ việc gì đều được thành tựu.

9 bích: Thấy lá 9 bích là công việc làm ăn thất bại.

9 cơ: Thấy lá 9 cơ là có sự vui vẻ trong gia đình, anh chị em ở xa về sum họp.

9 rô: Thấy lá chín rô là công việc làm ăn ngưng trệ.

9 tép: Thấy lá 9 tép là chuyện vui trong tình duyên.

Ách bích: Thấy lá át bích (A) là bị trộm hoặc có người đau yếu, nếu hai lá át (A) cùng một lúc là có thể có tang ma trong vòng 10 ngày.

Át cơ: Thấy lá át cơ (A) là có chuyện vui, tài lộc đến.

Át rô: Thấy át rô (A) là có tin từ xa đến trong vài ngày.

Át tép: Thấy lá át tép (A) là gặp may mắn, nếu kèm thêm át rô và 7 chuồn là mọi việc thuận tiện, tài lợi vào.

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site