Giới thiệu game chắn

Giới thiệu

Chắn là một trò chơi dân gian có cải tiến từ tổ tôm, được mọi người chơi khá nhiều vào những dịp tết, chắn khá phức tạp nên các bạn trẻ thường rất ít chơi, có khi cũng ít biết đến thể loại bài này, nhưng các cụ bà hay các cụ ông từ độ 40 50 thì rất rõ và rất mê thể loại này.

 

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site