Luật chơi game chắn

Bộ bài chắn gồm 25 quân bài dưới đây, mỗi quân bài có 4 lá giống nhau, như vậy tổng cộng là 100 lá bài.
- Bộ bài có 20 cây đỏ, có chữ màu đỏ
- Trừ lá bài “chi chi”, mỗi lá bài đều có tên ở hai đầu. Tên này gồm 2 phần: phần số (từ 2 đến 9 , tiếng Trung Quốc là nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu) và phần chữ (bao gồm văn ,vạn, sách).
- Cách kết hợp:
+ Chắn: là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số.
+ Cạ: là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau.
+ Ba đầu: gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau.
- Ù: Mục tiêu của trò chơi là Ù – đó là khi 19 quân của mình (gồm cả những quân Ăn được) hợp với 1 quân vừa bốc từ Nọc (bất kỳ ai bốc) thành 10 Chắn hoặc Cạ, trong đó có ít nhất 6 Chắn (Chíu được tính là 2 chắn).
- Khi Ù, nếu bài ù có những điểm đặc biệt thì sẽ được ăn thêm tiền. Điểm đặc biệt ấy gọi là Cước.
1. Xuông: Bài ù không có gì đặc biệt (không có cước nào) thì gọi là ù xuông.
2. Chì: Nếu ù quân ở cửa chì (do mình bốc, hoặc do người khác chíu rồi trả cửa, rồi mình chíu ù)
3. Thông: Nếu ván trước ù và ván sau cũng ù thì ván sau có thêm cước thông
4. Thiên ù: Người có cái (được chia 20 quân) tròn bài, ù luôn
5. Địa ù: Cây đầu tiên từ dưới nọc lật lên cho phép mình ù luôn
6. Bạch thủ: Nếu thiên ù bạch thủ thì là có 6 chắn, 4 cạ Còn nếu không phải thiên ù thì phải có 5 chắn, 4 cạ, không có ba đầu (què 1 quân), và thêm cả quân ù vào là vừa tròn 6 chắn
7. Thiên khai: Trên tay có 4 quân giống nhau gọi là có thiên khai (Có thể có 0,1,2,3,4, thậm chí 5 thiên khai khi ù.
8. Bòn: Đã có sẵn chắn (cửu vạn chẳng hạn), tách1 quân ra để ăn chắn, sau lại lấy quân còn lại ăn chắn tiếp (=> ăn được 2 chắn cửu vạn). Cách ăn đó gọi là ăn bòn.
9. Ù bòn: Khi bốc được 1 quân mà mình có thể ăn bòn, nhưng lại tròn bài, ù luôn thì là ù bòn (và không được đếm vào số bòn mình ăn)
10. Tôm: Có cả tam vạn, tam sách, thất văn thì là có tôm.
11. Có chíu: Nếu chíu rồi ù ngay thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm.
12. Chíu ù: Chíu mà tròn bài, ù luôn thì là chíu ù. Bình thường chỉ được phép ù quân bốc từ nọc lên. Riêng chíu ù thì có thể ù quân người khác đánh/ hoặc trả cửa
13. Lèo: Có cả cửu vạn, bát sách, chi chi thì gọi là có lèo.
14. Bạch thủ chi: Điều kiện như trường hợp Bạch thủ, với quân ù là chi chi + Ù chi chỉ được phép ù bạch thủ chi (nếu đang có > 5 chắn, lẻ quân chi mà làng bốc lên chi thì cũng không được ù)
15. Bạch định: Bài ù toàn quân đen
16. Tám đỏ: Bài ù có đúng 8 quân đỏ
17. Thập thành: Bài ù có 10 chắn
18. Kính tứ chi: Bài ù có đúng 4 quân chi là đỏ
19. Hoa rơi cửa phật: Bài của mình dưới chiếu có >=1 quân ngũ vạn (hình ngôi chùa), chì bạch thủ nhị vạn (hình hoa đào)
- Gà: Khi được tính gà, điểm tổng được cộng thêm với (số gà x 5 điểm)
Mỗi (tổ hợp) cước sau được tính 1 gà: + Ù bòn bạch thủ hoặc ù bòn bạch thủ chi
+ Thập thành, hoặc kính tứ chi
+ Bạch định
+ Tám đỏ
+ Bạch thủ chi
+ Hoa rơi cửa phật
+ Chì bạch thủ

Cách chơi :
- Chỗ ở giữa 2 người chơi cạnh nhau gọi là Cửa. Cửa bên phải của 1 người gọi là cửa chì của người đó, cửa bên trái gọi là cửa trên, bên phải là cửa dưới.
- Theo vòng tay phải, mỗi người khi đến lượt có thể thực hiện: Đánh, Bốc Nọc, Ăn, Dưới, Chíu, Trả Cửa, Ù
+ Đánh: Lấy 1 quân trong bài của mình đánh ngửa xuống chiếu bên tay phải.
+ Nhận: Bốc 1 lá trong Nọc đặt ngửa vào cửa chì
+ Ăn: Nếu quân bài dưới chiếu hợp với 1 quân nào đó trên tay thành Chắn hoặc Cạ thì có thể Ăn. Khi 1 người vừa Bốc, thì người đó được quyền ăn quân vừa bốc đó.
+ Chíu: Là cách ăn đặc biệt: Mình có 3 quân bài giống hệt nhau, dưới chiếu lại có 1 quân nữa cũng giống như vậy thì có thể ăn quân dưới chiếu dù quân đó được bất kỳ ai Bốc, hoặc Đánh, và chưa cần tới lượt vẫn được chíu.
+ Trả Cửa: Đánh 1 quân thế vào chỗ quân mình vừa Chíu để ván chơi được tiếp tục bình thường.

 

Nhiều bạn tìm thấy trang này khi tìm kiếm bằng những từ khóa sau:

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site