Luật và cách tính thắng thua trong TLMB

Với cách chơi bài Tiến lên miền Bắc, có 52 cây bài và ít nhất là phải có 2 người chơi, nhiều nhất 4 người chơi. Lần lượt sau đây sẽ nói đến từng trường hợp một cho các bạn rõ hơn.

Ván chơi có 4 người tham gia:

 • Người thắng nhất :là người đầu tiên đánh hết 13 lá bài của ván chơi.
 • Người thắng nhì : là người thứ hai đánh hết 13 lá bài của ván chơi.
 • Người thua nhất :là người không đánh hết được 13 lá bài của ván chơi.
 • Người thua nhì :là người thứ ba đánh hết 13 lá bài của ván chơi.
 • Nếu ván chơi có 1 người thắng và 2 người bị thua “cóng” thì người còn lại xem như thua nhì và tính thua về “heo”,”hàng”

Ván chơi có 3 người tham gia:

 • Người thắng nhất : là người đầu tiên đánh hết 13 lá bài của ván chơi.
 • Người thua nhất : là người không đánh hết được 13 lá bài của ván chơi.
 • Người thua nhì :là người thứ hai đánh hết 13 lá bài của ván chơi.
 • Nếu ván chơi có 1 người thắng và 1 người bị thua “cóng” thì người còn lại xem như thua nhì và tính thua về “heo”,”hàng”

Ván chơi có 2 người tham gia:

 • Người thắng nhất : là người đầu tiên đánh hết 13 lá bài của ván chơi.
 • Người thua nhất : là người không đánh hết được 13 lá bài của ván chơi.

Thắng tới trắng không cần đánh:

 • 6 đôi lẻ đồng màu.
 • 5 đôi thông.
 • Sảnh từ 3 đến A cùng chất
 • 4 sám cô không cần liên tiếp.
 • Tứ quí heo.
 • Tứ quí 3.
 • 3 bích đi đầu trong 3 đôi thông

Đánh bài thắng tới trắng:   là trường hợp 1 người đánh hết 13 lá bài còn những người chơi cùng vẫn còn 13 lá bài. 
Chặt “Heo”:

 • “Chặt” là khái niệm để chỉ việc người chơi dùng những kết hợp đặc biệt (“hàng”) để đem ra đánh “heo” (vốn rất có ưu thế) hoặc “hàng”. Tiền Gold bị “chặt”:
 • Heo Bích = tiền cược.
 • Heo Chuồn = gấp 2 tiền cược.
 • Heo Rô = gấp 3 tiền cược
 • Heo Cơ = gấp 4 tiền cược

“Úng (thúi)” Heo, hàng:chỉ xảy ra với ván bài có 2 người chơi

 • Heo Bích = tiền cược.
 • Heo Chuồn = gấp 2 tiền cược.
 • Heo Rô = gấp 3 tiền cược
 • Heo Cơ = gấp 4 tiền cược.
 • Tứ quý ,Sảnh 5 lá trở lên = tiền thua 1 heo lớn nhất.
 • 6 lá, 3 đôi thông = tiền thua 2 heo lớn nhất.
 • 4 đôi thông ,3 sám cô thua = tiền thua 3 heo lớn nhất.

“Thua Cóng” :   Một người chơi chưa đánh ra được một lá bài nào trong lúc người khác đã đánh hết bài, sẽ bị thua (tiếng lóng gọi là “thua cóng”). Người này sẽ bị kiểm bài và đếm số lượng “heo”, “hàng” (tứ quý, sảnh 5 lá trở lên) nếu có. Luật quy định:

 • “Cóng” 1 nhà (một người bị “cóng”): người bị “cóng” này thua và sẽ bị trừ nhiều điểm, xử thua về “hàng”, “heo” (nếu có). Người ăn “cóng” là người “tới nhất” (vị trí thứ 1 trong ván đó).

“Cóng” 2 (3) nhà (hai hay ba người bị “cóng):2 (3) người này bị thua, trừ điểm , xử thua “hàng”, “heo” (nếu có).

Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm về cách chơi bài thú vị này. Chơi bài thật may mắn và vui vẻ nhé.

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site