Cờ cá ngựa

3

Cờ cá ngựa hay còn gọi là Cờ đua ngựa là một trò chơi giải trí. Trò chơi này có thể gồm hai, ba hoặc bốn người chơi, diễn ra trên một bàn cờ hình vuông. Và được chia thanh các ô cho quân cờ đứng, các nước đi, chuồn ngựa để ngựa về.

Cờ cá ngựa nay đã có thể chơi ngay trên máy tính, hoặc nếu bạn là một người không thích lúc nào cũng ngồi trên máy tính thì bạn có thể tải ngya trò chơi này về điện thoại và chơi ngay
 

 

Written by

Comments are closed.

Switch to our mobile site